Кафедра хірургії №2

Вінницького національного медичного університету імені М.І.Пирогова

Кацал

Кацал В.А.


Кацал Віталій Анатолійович

Асистент кафедри хірургії №2 ВНМУ ім. М.І.Пирогова, кандидат медичних наук.

Закінчив Вінницький національний медичний університет ім. М.І.Пирогова в 1998р.

Переможець вузівського туру олімпіади з хірургії у 1996р.

Інтернатуру проходив на базі хірургічного відділення МКЛ №2 м.Вінниці.

1998-2000 рр. - лікар-хірург невідкладної допомоги хірургічного відділення МКЛ №2 м.Вінниці

2000-2006 рр. - старший лаборант кафедри факультетської хірургії ВНМУ ім. М.І.Пирогова.

З 2006р. - асистент кафедри хірургії №2 ВНМУ ім. М.І.Пирогова.

26.02.2008р. захистив кандидатську дисертацію на тему: "Оптимізація програми комплексного хірургічного лікування хворих з розповсюдженим гнійним перитонітом".

Має 21 друковану роботу, з них 7 у ВАКівських виданнях, 3 Деклараційних патенти України.

За 5 років виконано 290 оперативних втручань.