Кафедра хірургії №2

Вінницького національного медичного університету імені М.І.Пирогова

Гнидюк

Гнидюк О.І.


Гнидюк Ольга Іванівна

Препаратор кафедри хірургії №2 Вінницького національного медичного університету ім. М.І.Пирогова

Загальний стаж роботи - 26 років.

Стаж роботи на кафедрі - 11 років.

Обов'язки на кафедрі: 

- виконання правил виробничої, санітарної та протипожежної безпеки;

- підготовка лабораторного обладнання до роботи;

Оволоділа комп'ютерною технікою і прискіпливо оформляє кафедральну документацію, приводить в порядок учбово-наглядні посібники.