Кафедра хірургії №2

Вінницького національного медичного університету імені М.І.Пирогова

Форманчук

Форманчук Т.В.


Форманчук Тетяна Володимирівна

 

Кандидат медичних наук, доцент кафедри хірургії № 2 ВНМУ ім. М.І.Пирогова. Куратор студентського наукового гуртка кафедри хірургії № 2 ВНМУ ім. М.І.Пирогова.

 

В 2004 році закінчила з відзнакою Вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова.

 

Стипендіатка ім. М.М. Амосова протягом 2003-2004 навчальних років. Призер республіканської олімпіади з хірургії (м.Тернопіль). Неодноразовий переможець та призер численних республіканських та міжнародних наукових конференцій (м.Львів, м.Тернопіль, м.Івано-Франківськ, м.Одеса, м.Москва та ін.). Навчаючись в університеті, працювала медичною сестрою 

 

В 2004 році отримала сертифікат та звання лікар-референт-перекладач медичної англомовної літератури.

 

Інтернатура протягом 2004-2006 навчальних років на базі Вінницької обласної клінічної лікарні ім. М.І. Пирогова.

 

Голова студентського наукового товариства Вінницького національного медичного університету ім. М.І. Пирогова протягом 2004-2006 років.

 

Заступник голови локального осередку International Federation of  Medical Students Association.

Закінчила з відзнакою магістратуру з хірургії на кафедрі факультетської хірургії ВНМУ ім. М.І. Пирогова. Тема магістерської роботи: «Розробка та застосування методу фонодоплероентерографії в діагностиці гострої кишкової непрохідності».

 

Старший лаборант кафедри факультетської хірургії протягом 2005-2009 навчальних років. Аспірант кафедри хірургії № 2 протягом 2006-2009 навчальних років. Захистила кандидатську дисертацію 24.11.2009 року. Тема кандидатської дисертації: «Оптимізація методів оперативного лікування післяопераційних вентральних гриж».

 

Асистент кафедри хірургії № 2 з 2009 року. Проводить заняття зі студентами англійською мовою.

 

Куратор студентського наукового гуртка кафедри хірургії № 2 ВНМУ ім. М.І. Пирогова.

 

Має 27 наукових праць ( з них 9 статей у фахових виданнях, рекомендованих ВАК України), 6 Деклараційних патентів України на винахід, 4 раціоналізаторські пропозиції.